Πρόπτωση (Χαλάρωση) Μήτρας Και Κόλπου

Περί το 50% των γυναικών θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους κάποιου βαθμού χαλάρωση (πρόπτωση) μήτρας ή/και κόλπου. Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η αίσθηση βάρους και «ότι κάτι προβάλλει» στην είσοδο του κόλπου, αλλά συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού ακράτεια ούρων (και σπανιότερα κοπράνων). Επίσης, είναι πιθανή η ενόχληση κατά τη σεξουαλική επαφή.