Προεμφυτευτική Διάγνωση (PGS/PGD)

PGS είναι προεμφυτευτική γενετική εξέταση, και αναφέρεται στον έλεγχο της χρωμοσωμικής σύστασης των εμβρύων, που παράγεται μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση.

PGD, από την άλλη πλευρά, αφορά τον έλεγχο των εμβρύων για μια συγκεκριμένη γενετική πάθηση (μεσογειακή αναιμία ή κυστική ίνωση, για παράδειγμα) πριν από τη μεταφορά του εμβρύου εντός της μήτρας .
Υπάρχουν 3 στάδια κατά τα οποία μπορεί να διενεργηθεί βιοψία εμβρύων:

 1. Polar body biopsy γίνεται σε πρώιμο στάδιο, όπου το πολικό σωμάτιο του ωαρίου αφαιρείται για τη δοκιμή.
 2. Βιοψία στο στάδιο της 3ης ημέρας ανάπτυξης του εμβρύου, όταν το έμβρυο έχει συνήθως 8 κύτταρα. Ένα κύτταρο μπορεί στη συνέχεια να αφαιρεθεί από το έμβρυο για γενετικές εξετάσεις
 3. στο στάδιο της βλαστοκύστης (5η ημέρα της ανάπτυξης του εμβρύου

PGS / PGD προτείνεται συνήθως σε:

 • Γυναίκες με ηλικία 38 έτη ή μεγαλύτερη
 • Ασθενείς με 3 ή περισσότερες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής
 • Ασθενείς με περισσότερες από 3 (καθ΄έξιν) αποβολές
 • Ασθενείς με γνωστή γενετική διαταραχή ή εκείνους που φέρουν χρωμοσωμικές μεταθέσεις
Νέα
Για πάντα γόνιμη
Yoga & Εγκυμοσύνη
 • Υπερηχογράφος
 • Κολποσκόπιο
 • Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες THERMiVa
 • Ειδικός εξοπλισμός - Υπερηχογράφος

 • Ειδικός εξοπλισμός - Κολποσκόπιο

 • Ειδικός εξοπλισμός - Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες ThermiVa