Λαπαροσκόπηση και Γυναικολογικές Παθήσεις

Λαπαροσκόπηση και Γυναικολογικές Παθήσεις

 

Επικοινωνήστε μαζί μου

 

Τι είναι η Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση στην Γυναικολογία, είναι μια διαδικασία όπου ο κατάλληλα εξειδικευμένος χειρουργός-γυναικολόγος, εισάγει μια κάμερα (λαπαροσκόπιο), συνήθως μέσα από τον ομφαλό, υπό αναισθησία, μέσω μιας τομής ενός εκατοστού, ή μικρότερης, για να ελέγξει τα όργανα μέσα στην πύελο (λεκάνη) της ασθενούς, δηλαδή πρωτίστως τη μήτρα, τις σάλπιγγες και τις ωοθήκες. Μπορεί επίσης να δει άλλα όργανα, όπως η ουροδόχος κύστη, το συκώτι και το έντερο.

Η γυναικολογική λαπαροσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διάγνωση μιας πάθησης (Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση), όσο και για τη θεραπεία της (Επεμβατική Λαπαροσκόπηση).

Ενδείξεις της Λαπαροσκόπησης στην γυναικολογία.

Η γυναικολογική λαπαροσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθετε τι προκαλεί τα συμπτώματά σας (Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση), καθώς και για τη θεραπεία πολλών διαφορετικών παθήσεων (Επεμβατική Λαπαροσκόπηση).

Αυτές περιλαμβάνουν:

 • τη διάγνωση και τη θεραπεία της ενδομητρίωσης
 • Αφαίρεση συμφύσεων (συγκολλήσεων), οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μετά από φλεγμονές, τύπου σαλπιγγίτιδας, ή λόγω ενδομητρίωσης, αλλά και μετά από μεγάλα χειρουργεία
 • θεραπεία μίας εξωμητρίου εγκυμοσύνης
 • στείρωση, δηλαδή κλείσιμο των σαλπίγγων, ως αντισύλληψη, ώστε να μην μπορείτε πλέον να μείνετε έγκυος, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την οικογένειά σας
 • αφαίρεση κύστης των ωοθηκών
 • αφαίρεση της μήτρας (υστερεκτομή) ή ωοθηκών (ωοθηκεκτομή)
 • αφαίρεση ινομυωμάτων
 • διάγνωση καρκίνου και σταδιοποίηση

Επίσης, μπορεί να γίνει λαπαροσκόπηση για να μάθετε την αιτία χρόνιου κοιλιακού άλγους. Εάν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, η λαπαροσκόπηση μπορεί να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να μην μπορείτε να μείνετε έγκυος (π.χ. ενδομητρίωση).

 

Φόρμα επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.)
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.
Εισάγετε έγκυρο Email.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Είστε Ρομπότ;

 

 

Πλεονεκτήματα της Λαπαροσκόπησης

Έναντι της «παραδοσιακής» ανοικτής επέμβασης με τομή σαν της καισαρικής (που αποκαλείται Λαπαροτομία), μεταξύ άλλων, αποτελούν:

 • Οι μικρές τομές, που προκαλούν πολύ μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και καθιστούν λιγότερο αναγκαία την χρήση παυσίπονου.
 • Ελαχιστοποίηση της κατάκλισης κατά 4-5 φορές και ταχεία επαναφορά στην καθημερινή δραστηριότητα.
 • Η άμεση κινητοποίηση μετά από λαπαροσκοπική επέμβαση μειώνει τον κίνδυνο θρομβώσεων και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Μεγάλη μείωση των ποσοστών μετεγχειρητικών συμφύσεων, που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσουν σε νέα επέμβαση για την αντιμετώπισή τους.
 • Η πιθανότητα σχηματισμού μετεγχειρητικής κήλης είναι ελάχιστη. Το αντίθετο συμβαίνει στην «ανοικτή» επέμβαση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνει με μέση υπερ/υπο-ομφάλια (κάθετη) τομή.
 • Εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα. Οι μόλις ορατές τομές των 5-10mm δεν συγκρίνονται με τις τομές της παραδοσιακής χειρουργικής.
 • Οικονομικά οφέλη: Αν και το κόστος της λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι μεγαλύτερο, λόγω του σχετικά ακριβού αναλώσιμου εξοπλισμού, τελικά το συνολικό κόστος νοσηλείας-αποθεραπείας είναι παρόμοιο, ή και χαμηλότερο από αυτό της «ανοικτής» επέμβασης, λόγω της μικρής (συχνά ΜΙΑΣ ημέρας) παραμονής στο νοσοκομείο, σε αντίθεση με τις 4-5 ημέρες της «ανοικτής» μεθόδου. Επίσης, η απώλεια εισοδήματος λόγω αποχής από την εργασία, εξαιτίας της παραμονής στο νοσοκομείο, είναι πολύ μικρότερη μετά το λαπαροσκοπικό χειρουργείο.

 

Λαπαροσκόπηση και Γυναικολογικές Παθήσεις

Τομές λαπαροσκόπησης μία εβδομάδα μετά την επέμβαση

 

Μειονεκτήματα/περιορισμοί της Λαπαροσκόπησης:

 • Ο μέσος χειρουργικός χρόνος για μια λαπαροσκοπική επέμβαση είναι συχνά μεγαλύτερος από αυτόν μιας «ανοικτής», αν και κάποιες φορές συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό το μειονέκτημα βέβαια, αντισταθμίζεται κατά πολύ από την πολύ συντομότερη ενδονοσοκομειακή νοσηλεία της γυναίκας.
  • Χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση ενός χειρουργού, που υπερβαίνει τα χρόνια της ειδικότητός του. Η εξοικείωση με την εικόνα της οθόνης της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι αρκετά πιο δύσκολη σε σχέση με την τρισδιάστατη εικόνα που έχει ο «παραδοσιακός» χειρουργός, που χειρουργεί ανοικτά. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον λαπαροσκόπο χειρουργό, να μπορεί να ολοκληρώσει την επέμβαση και «ανοικτά», αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Αν και αυτό σπάνια είναι απαραίτητο, είναι ένα ενδεχόμενο για το οποίο πρέπει η ασθενής να είναι ενήμερη.
  • Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένου σωματικού βάρους, ή πολλαπλών «ανοικτών» επεμβάσεων στην κοιλία κατά το παρελθόν, ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο «ανοικτά» και όχι λαπαροσκοπικά. Αυτό επίσης, μπορεί να συμβεί σε περίπτωση μέσης κάθετης τομής στην κοιλιά από προηγούμενο χειρουργείο.

Πιθανές επιπλοκές της Λαπαροσκόπησης

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μπορεί να έχουν κάποιες ιδιαίτερες επιπλοκές, που δεν συμβαίνουν στις «ανοικτές» επεμβάσεις και σχετίζονται είτε με τη χρήση του διοξειδίου του άνθρακα, που χρησιμοποιείται για τη διάταση της κοιλιακής κοιλότητας, είτε με την εισαγωγή των “οδηγών” (trocars) κατά την έναρξη της επέμβασης, όπου υπάρχει μικρός κίνδυνος τρώσης κάποιου υποκείμενου οργάνου, πχ, εντέρου. Η χρήση νέων μεθόδων και η εισαγωγή της Ρομποτικής χειρουργικής στην καθημερινή πράξη μειώνει κάποιους κινδύνους της λαπαροσκοπικής τεχνικής.

Πάντως, συνολικά, η ενδοσκοπική χειρουργική θεωρείται χαμηλού κινδύνου τεχνική, στα κατάλληλα χέρια, και αποτελεί την προτιμητέα μέθοδο αντιμετώπισης των γυναικολογικών προβλημάτων, που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

 

Προετοιμασία για την Λαπαροσκόπηση

Πριν από τη λαπαροσκόπηση, πρέπει να κάνετε κάποιες εξετάσεις αίματος, ανάλυση ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και, ίσως, ακτινογραφία θώρακα. Μπορεί επίσης να χρειαστούν εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Αυτές οι εξετάσεις, πλην της αξονικής/μαγνητικής τομογραφίας, γίνονται συνήθως το ίδιο πρωί της εισαγωγής σας στο νοσοκομείο, 2-3 ώρες πριν την επέμβαση. Θα χρειαστεί να αποφύγετε να φάτε και να πιείτε κάτι για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη λαπαροσκόπηση. Θα πρέπει επίσης να κανονίσετε ένα μέλος της οικογένειας ή έναν φίλο να σας οδηγήσει στο σπίτι μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

 

Πώς γίνεται η Λαπαροσκόπηση; Τι ακολουθεί

Η λαπαροσκόπηση συνήθως εκτελείται με τη χρήση γενικής αναισθησίας, οπότε δεν θα αισθανθείτε πόνο.

Η Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση γίνεται συχνά ως εξωτερικός ασθενής. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε σε θέση να πάτε σπίτι την ίδια ημέρα μετά τη χειρουργική σας επέμβαση.

Η Επεμβατική Λαπαροσκόπηση απαιτεί συνήθως παραμονή μιας βραδιάς στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της λαπαροσκόπησης, ο χειρουργός κάνει μια τομή 5-10 χιλιοστών εντός του ομφαλού και στη συνέχεια εισάγει μια κάμερα (λαπαροσκόπιο), αφού φουσκώσει την κοιλιά της ασθενούς με λίγο αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το αέριο επιτρέπει στο γιατρό να βλέπει τα κοιλιακά όργανα πιο καθαρά.

Το λαπαροσκόπιο εμφανίζει τις εικόνες σε μια οθόνη, υπό μεγέθυνση, επιτρέποντας στον γιατρό να πραγματοποιήσει τους κατάλληλους χειρισμούς. Προκειμένου να πραγματοποιήσει την επέμβαση, ο χειρουργός πρέπει να κάνει 2-3 ακόμα μικρές τομές στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς, μεγέθους 5-10 χιλιοστών, μέσω των οποίων θα εισάγει τα κατάλληλα εργαλεία για την επέμβαση.

Ο αριθμός και το μέγεθος των τομών εξαρτάται από τις συγκεκριμένες παθήσεις που ο χειρουργός προσπαθεί να θεραπεύσει. Γενικά, θα έχετε από μία έως τέσσερις τομές που έχουν μήκος μεταξύ 0,5 και 1 εκατοστού.
Συχνά, για την αφαίρεση ενός συμπαγούς ιστού (π.χ. ινομύωμα) ή και τμήματος της μήτρας (υφολική υστερεκτομή), γίνεται χρήση ειδικού εργαλείου κατάτμησης που λέγεται morcellator.

Οι τομές σας κλείνουν έπειτα με ράμματα ή χειρουργική κόλλα. Επίδεσμοι μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από τις τομές.

Κόστος της Λαπαροσκόπησης

Αυτό εξαρτάται από τον τύπο της επέμβασης, την ενδεχόμενη μερική κάλυψη από Δημόσιο, ή και ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχει), καθώς και τον τύπο δωματίου που επιλέγει η ασθενής για να νοσηλευτεί. Έτσι, το κόστος ξεκινά από περίπου 1000 ευρώ για διαγνωστική Λαπαροσκόπηση με ΕΟΠΥΥ σε τρίκλινο δωμάτιο.
Για πληροφορίες για την δική σας περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας

 

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Ο γυναικολόγος-χειρουργός Ανδρέας Μπαζαίος MSc, FRCOG, ειδικεύτηκε εξ΄ολοκλήρου στο Λονδίνο, όπου μετά από εξεταστική διαδικασία έγινε Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπο-ειδικεύτηκε στην υπογονιμότητα και Υστεροσκοπική και Λαπαροσκοπική Χειρουργική στο Λονδίνο (St Bartholomew’s Hospital) και στις Βρυξέλλες, και απέκτησε και Master of Science (MSc) στο ίδιο αντικείμενο στο University of Warwick, England. Έχει εκτελέσει χιλιάδες υστεροσκοπικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στα Νοσοκομεία ΙΑΣΩ και ΛΗΤΩ, από το 2000, έως σήμερα, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι μέλος της ομάδας ιατρών του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Institute of Life. Η επαφή του με τους ασθενείς είναι άμεση, και οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο σε 24ωρη βάση, για εξηγήσεις και συμβουλές.

Οι πολύ σημαντικές επιτυχίες, αντικατοπτρίζονται στα σχόλια ασθενών που υπάρχουν στο παρόν site. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός ασθενών, σχόλια των οποίων επίσης υπάρχουν στο σχετικό link, έρχονται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ακριβώς λόγω της αμεσότητας στην επικοινωνία και τα εξαιρετικά αποτελέσματα.

Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα είτε μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ώστε να κανονίσουμε μία συνάντηση στο ιατρείο.

Με χαρά δεχτήκαμε και για τη φετινή χρονιά το «Βραβείο Ασθενών».

Βραβείο What Clinic 2022

 

Οι τομείς εξειδίκευσής μου αφορούν

>

Λαπαροσκόπηση και Υστεροσκόπηση

Έχω πραγματοποιήσει χιλιάδες επεμβάσεις με αυτό τον τρόπο και είμαι μέλος της ομάδας υπευθύνων λειτουργίας του Ενδοσκοπικού τμήματος του ΙΑΣΩ.

>

Υπογονιμότητα και αναπαραγωγή - Εξωσωματική γονιμοποίηση

Με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες χαμηλής ανταπόκρισης στα φάρμακα της εξωσωματικής.
Συνεργασία με την μεγαλύτερη παγκόσμια τράπεζα σπέρματος. Δείτε περισσότερα εδώ.
Για οδηγίες χρήσης φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης πατήστε εδώ.

>

Κολποσκόπηση / HPV λοίμωξη

Δίπλωμα-Πιστοποίηση Βρετανικής Εταιρίας Κολποσκοπήσεων (www.bsccp.org.uk list of accredited colposcopists)

>

Αισθητική Γυναικολογία (Cosmetic Gynaecology)

SENIOR MEMBER OF EUROPEAN SOCIETY OF AESTHETIC GYNAECOLOGY (www.esag.org list of Senior members)

>

Κατάψυξη ωαρίων

Μείνετε για πάντα γόνιμες!