Διατροφή, υγεία της γυναίκας και γονιμότητα

Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει το σωματικό βάρος με τη γονιμότητα.

Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι μια υγιής διατροφή και η διατήρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index-BMI) εντός φυσιολογικού εύρους, αυξάνουν την πιθανότητα για επιτυχή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το BMI ορίζεται ως το κλάσμα του βάρους σε kg προς το τετράγωνο του ύψους του ατόμου σε μέτρα (πχ, 1,6m). To ιδανικό ΒΜΙ βρίσκεται μεταξύ 20-25.

Διαβάστε Περισσότερα

Κολπική αναζωογόνηση μετά τον τοκετό και κατά τη εμμηνόπαυση- Θεραπεία ακράτειας χωρίς χειρουργείο- Ραδιοσυχνότητες-ThermiVa

Thermiva

Μετά από έναν ή περισσότερους κολπικούς τοκετούς, επέρχεται συχνά χαλάρωση του κόλπου. Αν και οι ασκήσεις πυελικού εδάφους (Kegel), βοηθούν στη σύσφιξη των κολπικών τοιχωμάτων, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι αρκετές! Επίσης, απαιτούν καθημερινή επανάληψη.

Διαβάστε Περισσότερα

Appraisal 2017

Thermiva

Στη Βρετανία, όλοι οι ιατροί, προκειμένου να αποδείξουν ότι μπορούν να εξακολουθούν να ασκούν την ιατρική με συνέπεια (Fitness to practice), πρέπει κάθε χρόνο να περνούν από αξιολόγηση, βασισμένη:

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα
Για πάντα γόνιμη
Yoga & Εγκυμοσύνη
  • Υπερηχογράφος
  • Κολποσκόπιο
  • Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες THERMiVa
  • Ειδικός εξοπλισμός - Υπερηχογράφος

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολποσκόπιο

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες ThermiVa