Σπερματέγχυση (IUI)

IUI είναι μια τεχνική όπου ειδικά προετοιμασμένο σπέρμα εισάγεται, μέσω ενός εύκαμπτου καθετήρα, στη μήτρα, προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες για επίτευξη εγκυμοσύνης, σε σχέση με την απλή ερωτική συνεύρεση.

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, ο κύκλος μιας γυναίκας παρακολουθείται χρησιμοποιώντας υπερηχογράφημα και εξετάσεις αίματος. Για τις γυναίκες χωρίς κανονικό κύκλο, η διέγερση με ορμόνες μπορεί να οδηγήσει σε ωορρηξία. Η διαδικασία IUI γίνεται την ημέρα της ωορρηξίας, χρησιμοποιώντας είτε «φρέσκο» ή κατεψυγμένο δείγμα σπέρματος του συντρόφου της ή δείγμα δότη σπέρματος. Τα ποσοστά επιτυχίας της σπερματέγχυσης εξαρτώνται από την υποκείμενη αιτία της υπογονιμότητας και την ηλικία της γυναίκας, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10-15% ανά κύκλο.

Νέα
Για πάντα γόνιμη
Yoga & Εγκυμοσύνη
  • Υπερηχογράφος
  • Κολποσκόπιο
  • Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες THERMiVa
  • Ειδικός εξοπλισμός - Υπερηχογράφος

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολποσκόπιο

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες ThermiVa