Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Η ICSI είναι μια τεχνική όπου το ωάριο γονιμοποιείται έξω από το σώμα, με έγχυση του σπέρματος απευθείας σε αυτό, με την χρήση μιας βελόνας. Τα έμβρυα στη συνέχεια εισάγονται πίσω στη μήτρα της γυναίκας με τον ίδιο τρόπο όπως και στο «απλό» IVF. Από την πλευρά της γυναίκας, η ICSI, ως τεχνική, δεν διαφέρει από εκείνη που περιγράφεται παραπάνω στην "απλή" εξωσωματική γονιμοποίηση.
Η μόνη διαφορά είναι σχετικά με το έργο του εμβρυολόγου!
Η ICSI είναι συνήθως κατάλληλη σε περιπτώσεις:

  • ανδρικής υπογονιμότητας (φτωχής ποιότητας σπέρμα)
  • προχωρημένη ηλικία της μητέρας
  • ζευγάρια με χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης κατά τις προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης
Νέα
Για πάντα γόνιμη
Yoga & Εγκυμοσύνη
  • Υπερηχογράφος
  • Κολποσκόπιο
  • Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες THERMiVa
  • Ειδικός εξοπλισμός - Υπερηχογράφος

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολποσκόπιο

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες ThermiVa