Κατάψυξη Ωαρίων

Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με έναν καθορισμένο αριθμό ωαρίων, τα οποία «χρησιμοποιούνται» σε διάρκεια της ζωής τους. Ορισμένοι παράγοντες, όπως το κάπνισμα, σοβαρή φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (PID), χημειοθεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις στις ωοθήκες, μπορεί να μειώσουν σοβαρά τα αποθέματα των ωοθηκών σε ωάρια.

Εκτιμάται ότι οι γυναίκες γεννιούνται με σχεδόν 2 εκατομμύρια ωάρια, αλλά από τη στιγμή που θα φθάσουν στην εφηβεία, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε περίπου 300.000. Πρόσφατα εξελιγμένες τεχνικές υαλοποίησης, επιτρέπουν στις γυναίκες να καταψύξουν τα ωάριά τους, κατά προτίμηση σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν, όταν οι κοινωνικές ή και ιατρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Η υαλοποίηση, συνεπώς, προσφέρει τεράστια ελπίδα για τις γυναίκες που επιλέγουν να αποθηκεύσουν τα ωάρια σε νεαρότερη ηλικία, και να διατηρήσουν τις επιλογές γονιμότητά τους. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία IVF, με τον ίδιο τρόπο όπως αυτός που περιγράφεται στην ενότητα "IVF". Τα ώριμα ωάρια καταψύχονται την ημέρα της ωοληψίας.

Όταν είναι επιθυμητή η εγκυμοσύνη, αυτά τα ωάρια αποψύχονται και γονιμοποιούνται με IntraCytoplasmic Sperm Injection (ICSI). Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι το 99% των ωαρίων που κατεψύχθησαν με την τεχνική αυτή, επιβιώνουν και 92% γονιμοποιούνται με επιτυχία. Τα ποσοστά εμφύτευσης και τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι παρόμοια με τις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ηλικία κάτω των 35 ετών.

Επιπλέον, τα ωάρια που συλλέγονται και καταψύχονται σε νεαρότερη ηλικία, φέρουν πολύ μικρότερο κίνδυνο χρωμοσωμικών προβλημάτων και αυτός παραμένει ο ίδιος για πάντα, σε αντίθεση με τα «φρέσκα» ωάρια που η ίδια γυναίκα θα παράγει κατά το χρόνο που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα κατεψυγμένα της ωάρια, μερικά χρόνια αργότερα.

Νέα
Για πάντα γόνιμη
Yoga & Εγκυμοσύνη
  • Υπερηχογράφος
  • Κολποσκόπιο
  • Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες THERMiVa
  • Ειδικός εξοπλισμός - Υπερηχογράφος

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολποσκόπιο

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες ThermiVa