Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) έχει καταστεί μία από τις πιο κοινές διαδικασίες που εκτελούνται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων γονιμότητας. Η IVF αναφέρεται στη διαδικασία όπου τα ωάρια μιας γυναίκας γονιμοποιούνται με το ανδρικό σπέρμα έξω από το σώμα της, σε ένα εργαστήριο, για την παραγωγή εμβρύων. Αυτά τα έμβρυα στη συνέχεια μεταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας, συνήθως μετά από 2 έως 5 ημέρες.

Η IVF είναι η θεραπεία εκλογής για διάφορες αναπαραγωγικές διαταραχές, όπως:

  • Τα ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα
  • Για γυναίκες με ενδομητρίωση και/ή αποφραγμένες σάλπιγγες
  • Για άνδρες με μη φυσιολογικές παραμέτρους του σπέρματος (διαβάστε επίσης το τμήμα ICSI κάτωθι)

Υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, το ύψος, την προηγούμενη ανταπόκριση μιας γυναίκας σε προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε γυναίκας και άλλους παράγοντες.

IVF φυσικού κύκλου

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φυσικός κύκλος μιας γυναίκας παρακολουθείται με τακτικά υπερηχογραφήματα και όταν το ωοθυλάκιο φθάνει περίπου 18 χιλιοστά σε μέγεθος, το ένα και μοναδικό ωάριο που παράγεται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του κύκλου της, συλλέγεται, με τον ίδιο τρόπο όπως και στην IVF με φάρμακα (δείτε κατωτέρω). Σαφώς, στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα δεν λαμβάνει φάρμακα για να διεγείρουν τις ωοθήκες της. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν επιπλοκές που σχετίζονται με ορμόνες (όπως υπερδιέγερση ωοθηκών-OHSS).
Επιπλέον, αυτό μπορεί να είναι μια καλή τεχνική στην περίπτωση προηγούμενης χαμηλής ανταπόκρισης σε φάρμακα γονιμότητας.

IVF με φαρμακευτική διέγερση

Για οδηγίες χρήσης φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης πατήστε εδώ

Πριν από τη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, κάθε γυναίκα λαμβάνει συνταγή με τα φάρμακα γονιμότητας, με βάση τις ατομικές ανάγκες της. Η θεραπεία αποτελείται από καθημερινές ενέσεις με μικροσκοπικές βελόνες, κάτω από το δέρμα της, που διαρκεί μεταξύ 2 και 3 εβδομάδων, ανάλογα με την ανταπόκριση και το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η ίδια ελέγχεται τακτικά μέσω υπερηχογραφημάτων και εξετάσεων αίματος. Τροποποιήσεις της δοσολογίας των φαρμάκων μπορεί να είναι απαραίτητες, με βάση αυτά τα ευρήματα.

Μόλις ώριμα ωοθυλάκια (18-20mm) έχουν παραχθεί από τις ωοθήκες, τα ωάρια συλλέγονται υπό νάρκωση, χρησιμοποιώντας μια βελόνα εισέρχεται κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο, μέσω του κολπικού τοιχώματος, εντός των ωοθηκών. Η ασθενής είναι σε θέση να φύγει περίπου μία ώρα αργότερα. Ελάχιστη ενόχληση και πιθανώς ήπια κολπική αιμορραγία αναμένεται, μετά τη διαδικασία.
Την ίδια ημέρα της ωοληψίας, ο σύντροφος πρέπει να δώσει σπέρμα, (έχοντας φροντίσει να έχει 3-5 ημέρες αποχής). Το σπέρμα υφίσταται επεξεργασία και μαζί με τα ωάρια «καλλιεργούνται» στο εργαστήριο. Περίπου 24 ώρες αργότερα, τα ωάρια επιθεωρούνται για σημάδια γονιμοποίησης. Τα ωάρια τα οποία παρουσιάζουν κανονική γονιμοποίηση (τώρα ονομάζονται έμβρυα) καλλιεργούνται περαιτέρω στο εργαστήριο. Ανάλογα με την περίπτωση και την ανάπτυξη των εμβρύων, η μεταφορά στη μήτρα λαμβάνει χώρα, μεταξύ 2 και 5 ημερών αργότερα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καλύτερο είναι να περιμένουμε τα έμβρυα να εξελιχθούν σε βλαστοκύστες. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο, αν πρέπει να γίνει PGD / PGS (χρωμοσωμική ανάλυση των εμβρύων).
Πριν από την εμβρυομεταφορά, μια λεπτομερής ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με τον αριθμό των εμβρύων και την ποιότητα/ βαθμολόγησή τους, θα πραγματοποιηθεί με κάθε ζευγάρι, προκειμένου να αποφασίσει πόσα έμβρυα θα μεταφερθούν. Η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς αναισθησία, χρησιμοποιώντας ένα μικρό καθετήρα ο οποίος εισάγεται μέσω του κόλπου στη μήτρα, κάτω από την καθοδήγηση υπερήχων, για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι συνήθως μια διαδικασία με ελάχιστη ή καμία ενόχληση.
Όλα τα υπόλοιπα έμβρυα καλής ποιότητας θα κρυοσυντηρηθούν για χρήση από το ζευγάρι στο μέλλον.

Νέα
Για πάντα γόνιμη
Yoga & Εγκυμοσύνη
  • Υπερηχογράφος
  • Κολποσκόπιο
  • Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες THERMiVa
  • Ειδικός εξοπλισμός - Υπερηχογράφος

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολποσκόπιο

  • Ειδικός εξοπλισμός - Κολπική αναζωογόνηση - Ραδιοσυχνότητες ThermiVa